کلیدواژه ها = گندم
تعداد مقالات: 41

1

Antioxidant Isoenzymes Activities in Seedling Roots of Wheat Exposed to Drought Stress

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 3، شماره 2، زمستان 2013، صفحه 33-40

2

Determination of Aluminum Stress Tolerance Threshold During Seed Germination of Wheat

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 6، شماره 2، زمستان 2016، صفحه 19-30
Elnaz Ramzi؛ Ali Asghari؛ Saeid Khomari؛ Hamidreza Mohammaddoust Chamanabad

3

اثر استفاده از پساب کارخانه تولید خمیر‌مایه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در منطقه قراملک تبریز

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 64-77
جلیل شفق کلوانق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ مرتضی اعلمی میلانی؛ شاهین اوستان؛ سهیلا عبدلی

4

اثر آللوپاتی عصاره و بقایای اندام‌های گندم (Triticum aestivum L.) بر جوانه‌زنی، رشد و تولید بذر تاج‌خروس ریشه‌قرمز(Amaranthus retroflexus)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 103-117
مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده معماری تبریزی؛ وحید احمدزاده

5

اثر آللوپاتی عصاره و بقایای علف هرز مَرغ(Cynodon dactylon L.) بر گندم (Triticum aestivum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-40
مهرداد یارنیا

6

اثر آللوپاتی علف هرز پیچک صحرایی ( Convolvulus arvensis L.) بر گندم Triticum aestivum L.) )

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 153-167
مهرداد یارنیا؛ الناز فرج‌زاده معماری تبریزی؛ وحید احمدزاده؛ نیما نوبری

7

اثر آللوپاتی گیاهان مرتعی کور، اسفند و کرقیچ بر روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گندم و یونجه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 181-189
حمید سودائی‌زاده؛ محمدحسین حکیمی میبدی

8

اثر پرایمینگ بذر و محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم پاییزه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 4.1، زمستان 1391، صفحه 151-165
مهدی مناری فرد؛ علی سپهری

9

اثر تغییراقلیم بر عملکرد گندم و تحلیل ریسک ناشی از آن (مطالعۀ موردی: منطقۀ روددشت اصفهان)

دانش آب و خاک
دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 135-150
بهنام آبابایی؛ تیمور سهرابی؛ فرهاد میرزایی؛ وحید رضاوردی نژاد؛ بختیار کریمی

10

اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی بر خواص خاک رسی و عملکرد گندم در تناوب با نخود در شرایط دیم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 1، بهار 1390، صفحه 29-41
رضا رحیم‌زاده؛ حسین نوید

11

اثر سیدروفورهای میکروبی تولید شده بوسیله سویه¬های بومی ازتوباکتر کروکوکوم بر جذب عناصر کم مصرف در گندم

دانش آب و خاک
دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 27-40
لقمان رحیمی؛ ناصر علی¬اصغرزاد؛ شاهین اوستان؛ داود فرجزاده

12

اثر فسفر و بازدارنده نیترات‌سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر ویژگی‌های کمی و کیفی گندم

دانش آب و خاک
دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 189-201
فریبا احسان¬پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین¬پور

13

اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی¬های رشد گندم (رقم الوند)

دانش آب و خاک
دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 177-194
راشد احمدی نژاد؛ نصرت اله نجفی؛ ناصر علی اصغرزاد؛ شاهین اوستان

14

اثر کودهای سبز و کود شیمیایی نیتروژنی بر رشد اولیه، عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-17

15

اثر نوع تسطیح کننده بر شاخص های تسطیح زمین، عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب گندم درمنطقه خوزستان

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 77-85
شاهین انصاری دوست؛ حمداله اسکندری؛ محمود چگنی

16

ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر طول دوره رشد و تبخیر- تعرق گندم با استفاده از مدل CERES-Wheat (مطالعه موردی: مشهد)

دانش آب و خاک
دوره 26، شماره 3 بخش 1، پاییز 1395، صفحه 67-79
زهرا سعادتی؛ معصومه دلبری؛ مهدی پناهی؛ ابراهیم امیری؛ محمد حسین رحیمیان؛ مسعود قدسی

17

ارزیابی برخی از ویژگی‌های ریشه‌ گندم‌های تیمار شده با مایکوریزا و آزوسپیریلوم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 24، شماره 4.1، زمستان 1393، صفحه 61-73
مجید جیریایی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند

18

ارزیابی صفات رشدی و پایداری عملکرد گندم با کاربرد تریکودرما و اینتروباکتر

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-15
فائزه محمدی کشکا؛ همت اله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان؛ اسماعیل بخشنده

19

ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) و زیست توده علف‌های هرز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و الگوهای کشت

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 17-30
علیرضا یوسفی؛ مجید پوریوسف؛ رقیه مردانی

20

برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی: منابع زیرزمینی شهرستان دامغان)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 121-131
قادر دشتی؛ فرید امینیان؛ جواد حسین‌زاد؛ باب‌اله حیاتی

21

برآورد شاخص‌های کارآیی نیتروژن و تغییرات عناصر غذایی در گندم تحت تأثیر مدیریت بقایا و منابع مختلف کود نیتروژنه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 24، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 17-33
سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما

22

بررسی اثر تداخل علف‌های هرز و کود نیتروژن بر عملکرد نخود درکشت مخلوط با گندم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 85-100
عبدالوهاب عبداللهی؛ صفر نصراله زاده؛ عادل دباغ محمدی نسب؛ سعید زهتاب سلماسی؛ سید سعید پورداد

23

بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت تأثیر بقایای گیاهی، منابع نیتروژن و علف های هرز

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 115-130
سیده سمانه سهرابی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند؛ افراسیاب راهنما

24

بررسی نقاط کلیدی حساس به شوری در گندم با استفاده از فلوئورسانس سریع کلروفیل a، مکانیسم‌های دفاعی و شاخص‌ پایداری غشا

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 4.1، زمستان 1391، صفحه 45-59
عزت‌اله اسفندیاری؛ واقف عنایتی

25

بررسی نقش بادشکن بر روی برخی خصوصیات زراعی گندم در محمدآباد اصفهان

نشریه جغرافیا و برنامه ریزی
دوره 16، شماره 42، زمستان 1391، صفحه 139-153
جواد خوشحال؛ عباسعلی ولی؛ حسن پورخسروانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.