کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
تعداد مقالات: 25

1

Antioxidant Isoenzymes Activities in Seedling Roots of Wheat Exposed to Drought Stress

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 33-40

2

Determination of Crop Water Stress Index for Irrigation Scheduling of Turfgrass (Cynodon dactylon L. Pers.) under Drought Conditions

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 13-22

3

Evaluation of Genetic Variations in Iranian Confectionery Sunflower Landraces (Helianthus annuus L.) under Various Water Treatment Conditions

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 2013، صفحه 67-82

4

Exogenous Acetylsalicylic Acid Stimulates Physiological Changes to Improve Growth, Yield and Yield Components of Barley under Water Stress Condition

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 5، شماره 1، پاییز 2015، صفحه 35-45
Rozita Kabiri؛ Mehdi Naghizadeh

5

Genetic Variability and QTL Mapping for Seed Germination Characters under Water Stress in Sunflower

Journal of Plant Physiology & Breeding
دوره 4، شماره 1، پاییز 2014، صفحه 47-61

6

اثرقارچ میکوریزا برعملکردو اجزای عملکردتوده‌های محلی کنجد (.Sesamum indicum L)در سطوح مختلف آبیاری

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 119-135
اسماعیل قلی نژاد؛ رضا درویش زاده

7

اثر کم آبی بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 85-94
پریسا زعفرانی معطر؛ یعقوب راعی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ سید ابوالقاسم محمدی

8

اثر متقابل تنش کمبود آب و پتاسیم بر غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و روغن دو گونه کلزا و خردل

دانش آب و خاک
دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 261-275
حمیدرضا فنایی؛ محمد گلوی؛ محمد کافی؛ امیرحسین شیرانی زاد

9

ارزیابی تحمل خشکی ارقام برنج در مراحل رویشی و زایشی با استفاده از شاخص¬های مبتنی بر عملکرد دانه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 135-147
فاطمه عرفانی؛ مجید شکرپور؛ علی مومنی؛ عبدالرحمان عرفانی

10

ارزیابی ژنوتیپ‌های ماشک کرکدار در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 133-141
نادر میر فخرایی؛ محمد مقدم؛ سعید اهری‌زاد؛ احمد رزبان حقیقی

11

ارزیابی عملکرد و صفات مرتبط با آن در لاین های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی با استفاده از تجزیه و تحلیل عامل¬ها

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 4.1، زمستان 1392، صفحه 29-39
میترا جباری؛ فرهاد ذوالفقاری

12

استفاده از کمپوست شیرین‏ بیان (Glycyrrhiza glabra) درکاهش اثر تنش کم آبی در خیار گلخانه‏ ای

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 79-90
مجید رجایی؛ محمود عطارزاده؛ سیدحسین موسوی؛ مصطفی عطارزاده

13

بررسی رشد و برخی خصوصیات گندم رقم الوند در شرایط کم‌آبیاری و محلول‌پاشی پتاسیم دی‌هیدروژن فسفات

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 103-118
شاهرخ جهان بین؛ مسعود وفاپور؛ علیرضا یدوی؛ یعقوب بهزادی

14

بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و میزان اسانس بابونه آلمانی با کاربرد ورمی کمپوست و سطوح آبیاری مختلف

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 61-78
حمیدرضا تصدیقی؛ امین صالحی؛ محسن موحدی؛ یعقوب بهزادی

15

بهینه کردن مصرف آب سویا در شرایط خشکسالی

دانش آب و خاک
دوره 21، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 53-64
پریسا شاهین رخسار؛ سامیه رئیسی

16

تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و کارایی مصرف آب سویا در مازندران

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 1، بهار 1391، صفحه 13-23
داود اکبری نودهی

17

تاثیر رژیم آبیاری بر کارایی مصرف آب و نیتروژن آفتابگردان رقم ایروفلور در مقادیر متفاوت نیتروژن و تراکم بوته در شرایط آب و هوایی ارومیه

دانش آب و خاک
دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-45
اسماعیل قلی نژاد؛ امیر آیینه بند؛ عبداله حسن زاده قورت تپه؛ قربان نورمحمدی؛ ایرج برنوسی

18

تاثیر قارچ میکوریزا و کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 277-291
رقیه تنهایی؛ علیرضا یدوی؛ محسن موحدی دهنوی؛ امین صالحی

19

تأثیر کود مرغی و اوره بر صفات زراعی ذرت علوفه‌ای در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 63-76
سولماز نیسانی؛ سیف‌اله فلاح؛ فایز رئیسی

20

تأثیر کودهای بیولوژیک بر درصد روغن، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) در سطوح مختلف آبیاری

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 65-84
یعقوب راعی؛ جمال شریعتی؛ وریا ویسانی

21

تاثیر محلول‏پاشی مواد آلی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgar L.) در سطوح مختلف آبیاری

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 105-123
محدثه شمس الدین؛ روح اله مرادی

22

تاثیر و کارایی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست بر روی ویژگی های مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد کلزا در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 113-127
مهدی رشتبری؛ حسینعلی علیخانی

23

تغییرات میزان و ترکیب اسانس اندام های مختلف گیاه دارویی شوید (Anethum graveolens L.) تحت شرایط آبیاری محدود

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 11-24
بابک عندلیبی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ جلال صبا

24

عملکرد و اجزای عملکرد کنجد تحت تاثیر سطوح آبیاری و کودهای زیستی و شیمیایی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 172-189
پیمان رضایی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان

25

گروهبندی ژنوتیپ‌های مختلف جو با استفاده از نشانگرهای مولکولی، مورفولوژیک و انتقال مجدد ماده خشک به دانه تحت شرایط تنش کمبود آب

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 4.1، زمستان 1391، صفحه 135-150
مریم نخعی بدرآبادی؛ مجید شکرپورContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.