کلیدواژه‌ها = پروتئین
تعداد مقالات: 19

1

اثرات افزودن دارچین و آویشن به جیره بر عملکرد و ابقاء نیتروژن جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین

پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی)
دوره 27، شماره 1، بهار 1396، صفحه 115-128
زهرا سالاری حمزه خانی؛ محمد هوشمند؛ سیامک پارسایی

2

اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 1، بهار 1392، صفحه 99-115
نصرت اله نجفی؛ مهدی مصطفایی؛ عادل دباغ؛ شاهین اوستان

3

اثر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه و فسفره بر عملکرد دانه و صفات کیفی ذرت شیرین

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 23، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 89-104
مژگان ملکی‌نارگ‌موسی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی؛ علی‌رضا یدوی

4

اثر ورمی‌کمپوست بر خصوصیات مورفو- فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا سبز (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط تنش خشکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-63
حسن نوریانی

5

ارزیابی عملکرد و پروتئین دانه جو در واکنش به نیتروژن و تداخل علف‌های هرز

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-134
جلیل شفق؛ سعید زهتاب سلماسی؛ صفر نصراله زاده؛ نسرین هاشمی عمیدی؛ سهیلا دست برهان

6

بررسی اثرات همزمان سازی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر فراسنجه‌های تکنیک تولید گاز

پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی)
دوره 26، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 121-141
فرهنگ فاتحی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محسن دانش مسگران

7

بررسی برهمکنش قارچ‌های میکوریزا و کود شیمیایی فسفری بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه نخود (Cicer arietinum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 243-256
سکینه عبدی؛ علیرضا پیرزاد

8

تأثیر بقایای گیاهی گندم و لوبیا توام با سولفات روی بر غلظت روی و آهن و عملکرد دانه گندم

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 91-102
ابوالفضل باغبانی آرائی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی؛ امیر کدخدایی

9

تاثیر تراکم بوته و فاصله ردیف بر برخی خصوصیات ریخت‌شناختی، عملکرد ، اجزای عملکرد و میزان پروتئین دانه دو رقم نخود زراعی(Cicer arietinum L .)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 113-126
امین ییلاق چغاخور؛ موسی مسکرباشی؛ رضا مامقانی؛ مجید نبی‌پور

10

تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و راندمان انرژی و پروتئین دوره آغازین بلدرچین‌های ژاپنی

پژوهش های علوم دامی (دانش کشاورزی)
دوره 27، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 165-181
افسون قدرتی سوجه؛ پرویز فرهومند؛ محسن دانشیار

11

تأثیر کاربرد گوگرد و کود دامی بر میزان روغن، پروتئین و برخی اجزای عملکرد کلزا در دو خاک آهکی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 22، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 71-85
فاطره کریمی؛ محمدعلی بهمنیار؛ مینا شهابی

12

تأثیر کشت مخلوط بر عملکرد و برخی صفات کمی و کیفی شنبلیله و آنیسون

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 25، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-16
فهیمه مردانی؛ حمیدرضا بلوچی

13

تأثیر محلولپاشی سولفات روی و بور بر عملکرد و برخی صفات کیفی دانۀ (Brassica napus L.) دو رقم کلزا

دانش آب و خاک
دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 31-45
مجید خیاوی؛ محمد باقر خورشیدی بنام؛ محمد اسماعیلی آفتابدری؛ سیروس آذرآبادی؛ علی فرامرزی؛ جاوید عمارت پرداز

14

عملکرد دانه، روغن و کارایی استفاده از نیتروژن در ارقام مختلف کنجد Sesamum indicum L.)) تحت تاثیرکود نیتروژن و رقابت علف های هرز

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 67-81
ثریا حقانیان؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ علی مرادی

15

عملکرد و کیفیت دو رقم سورگوم علوفه‌ای متاثر از کود دامی و نیتروژنی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-143
مجید مجیدیان؛ اسماعیل خوش چهره زیبا؛ سیروس منصوری فر

16

کشت مخلوط بزرک (Linum usitatissimum L.) و لوبیا چیتی (Phaseolus vulgaris L.) در شرایط محلول پاشی با نانو کلات آهن و روی

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 39-56
اسماعیل رضائی چیانه

17

مقایسه تأثیر کودهای شیمیایی(اوره)، آلی (ورمی‌کمپوست) و زیستی(نیتروکسین) بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indicum L.)

دانش کشاورزی وتولید پایدار
دوره 21، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 87-101
رحمان سجادی‌نیک؛ علیرضا یدوی؛ حمیدرضا بلوچی؛ هوشنگ فرجی

18

مقایسه روش‌های قلیایی و آنزیمی استخراج در ویژگی‌ها و راندمان هیدرولیز پروتئین دانه گوجه‌فرنگی

پژوهش های صنایع غذایی
دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 333-343
معصومه امیری اندی؛ علی معتمدزادگان؛ سید هاشم حسینی‌پرور

19

نقش آمونیوم به عنوان عامل تنش زا در گیاه نیترات پسند چغندر‌قند

فیزیولوژی تنش گیاهان
دوره 1، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 25-34
معصومه عابدینیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.